MiLab

Centrul de inovații sociale MiLab este o platformă multilaterală ce ar antrena actori din diferite sectoare (public, privat, non-profit, etc.) să caute și să experimenteze cu abordări inovatoare la soluționarea problemelor sociale.

În cele din urmă, centrul va dezvolta soluții care au fost testate în teren și „co-dezvoltate” cu implicarea puternică a beneficiarilor și care sunt gata pentru a fi aplicate la o scară mai largă.

MiLab este implementat de PNUD și Centrul de Guvernare Electronică.

CONTACTE

Parteneri
UNDP Centrul de Guvernare Electronică Moldcell Ministerul Educației al Republicii Moldova Consiliul Național al Tinerilor din Moldova